UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 228/TB-UBND truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản tại cuộc họp về việc đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Sóc Sơn (CN3).

Khai thong vuong mac dau tu xay dung Cum Cong nghiep Soc Son - Anh 1

Theo đó, giao Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phối hợp UBND huyện Sóc Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố phối hợp xem xét, giải quyết theo quy định. Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẩn trương lập hồ sơ gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định (nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch). Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng quy trình.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động liên hệ, đôn đốc các đơn vị liên quan để sớm có kết quả phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Sở Công thương khẩn trương thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định thành lập cụm công nghiệp (sau khi quy hoạch cụm công nghiệp được phê duyệt).

Liên quan đến một số kiến nghị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, cân đối bố trí đủ vốn hoàn thiện các tuyến đường xung quanh cụm công nghiệp vào kế hoạch đầu tư công năm 2017, báo cáo UBND thành phố.

Tổng Công ty Điện lực thành phố tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện cho dự án. Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phối hợp Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội để xác định nhu cầu và ký thỏa thuận cung cấp điện cho dự án. Sở Công thương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch điện lực thành phố hợp phần II báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC rà soát, cân đối lại nguồn vốn thực hiện dự án theo quy định, tập trung cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Chủ động cân đối nguồn vốn, tìm thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án trong năm 2017.
Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC có trách nhiệm huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải; rà soát về quy hoạch và công nghệ, đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch. UBND Thành phố sẽ xem xét, quyết định giá thuê đất theo quy định sau khi Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC nộp đủ hồ sơ.

PV