Trung Quốc và Nhật Bản vừa kết thúc đối thoại kinh tế cấp cao mà không đạt được thỏa thuận đáng kể nào...