- "Hà Giang - 50 năm làm theo lời Bác" là chuyên đề triển lãm ảnh tư liệu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức ngày 24/3 tại Bảo tàng tỉnh.

132 ảnh, tư liệu, hiện vật được sưu tầm trong nhiều thời kỳ, đánh dấu những mốc son quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Hà Giang đã được giới thiệu tại triển lãm. Đặc biệt, có những tài liệu lần đầu tiên được trưng bày như cuốn: Đặc san thông tin Hà Giang - ấn hành tháng 3/1961 phản ánh sự kiện Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Chuyên đề triển lãm gồm 2 phần: Phần 1 là những bức ảnh thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, tình cảm của nhân dân các dân tộc Hà Giang với Bác; phần 2 là những bức ảnh về Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang - 50 năm làm theo lời Bác. Qua triển lãm, người xem cảm nhận sâu sắc cuộc sống đổi mới của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiểu rõ hơn về Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, đặc biệt là từ khi được tái lập tỉnh (năm 1991) đến nay; góp phần tuyên truyền và giáo dục cho thế hệ trẻ luôn ghi nhớ, học tập và làm theo lời Bác dạy. Triển lãm ảnh sẽ kết thúc vào ngày 24/4/2011./.