Sáng 2/11, kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp đã diễn ra tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Khai mac ky thi nang ngach chuyen vien chinh len chuyen vien cao cap - Anh 1

Kỳ thi có sự tham dự của 672 cán bộ, công chức của 31 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 48 tỉnh, thành phố. Nội dung thi bao gồm: Kiến thức chung, thi trắc nghiệm tin học văn phòng, thi viết, thi phỏng vấn môn ngoại ngữ, thi viết chuyên môn nghiệp vụ (thi viết đề án) và thi môn chuyên môn nghiệp vụ (bảo vệ đề án).

Việc Bộ Nội vụ chủ trì thi tuyển nâng ngạch cán bộ, công chức là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, với nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua thi tuyển, sẽ đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức để sắp xếp đúng vị trí, năng lực nâng cao hiệu quả làm việc và tránh nhũng nhiễu khi giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp.