Hôm nay (28-10), tại TP. Hồ Chí Minh chính thức khai mạc hội thi “Tìm hiểu về chương trình xây dựng Nông thôn mới” lần thứ nhất năm 2010. Hội thi do Sở NN&PTNT phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hưởng ứng thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, ngoài mục đích tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng mô hình nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ phát triển nông thôn bền vững, Hội thi còn xây dựng kế hoạch tập huấn cụ thể cho lực lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp thành phố xuống tận cơ sở xã phường; từng bước thực hiện “lan tỏa” trong từng hội, đoàn thể các cấp về tiêu chí, giải pháp, kiến thực xây dựng nông thôn mới. Hiện TP. Hồ Chí Minh là địa phương thực hiện các mô hình điểm về nông thôn mới tại 5 địa phương cấp xã. T.Luân