Sáng 1/11, tại tỉnh Đăk Nông, Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam (SOM) lần thứ 11 đã được khai mạc.

Khai mac Hoi nghi Tam giac phat trien Campuchia, Lao, Viet Nam - Anh 1

Hình ảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các quan chức cao cấp 3 nước sẽ đánh giá tình hình hợp tác kể từ Hội nghị cấp cao lần thứ 8 năm 2014 và Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 10 năm 2015, qua đó thông qua bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển Camphuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2020.

Đây là hội nghị Khu vực Tam giác nhằm kết nối, hợp tác phát triển ba nền kinh tế trong nhiều lĩnh vực như đường hàng không, đường bộ, đường thủy, truyền tải điện. Cùng với đó là việc kết nối về viễn thông, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, đào tạo, nông nghiệp và thủy lợi.

Ngay trước thềm Hội nghị SOM lần thứ 11, vào ngày 31/10 đã diễn ra Hội nghị các tiểu ban: An ninh - Quốc phòng - Kinh tế - Xã hội - Môi trường địa phương.