Hơn 200 nhà báo đến từ 125 nước có sử dụng tiếng Pháp đã có mặt tại Cốt Đivoa để tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 39 các nhà báo Pháp ngữ, diễn ra từ 1 đến 8/12.