(VietNamNet) - Sáng 5/12, Hội nghị chuyên đề Chính phủ Điện tử Việt Nam 2007 (e-Goverment Symposium 2007) đã chính thức khai mạc tại TP. HCM với chủ đề “Chính phủ điện tử Việt Nam: Sẵn sàng cho một giai đoạn mới".