(VTV Online) - Chiều 26/8, tại Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào đã khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 25.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực nguy hiểm cách miệng núi lửa Sinabung 2km ngày 2/2. (Ảnh: AFP)

Dự kiến trong 3 ngày hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về các hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN trong năm qua; tập trung thảo luận, đánh giá về hoạt động của các Nhóm làm việc các quan chức cao cấp ASEAN trong các lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Quản lý Tài nguyên nước, Quản lý môi trường biển, Giáo dục môi trường, Khói mù, Sản xuất và tiêu thụ bền vững.

Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác song phương về môi trường giữa ASEAN với 11 đối tác cũng sẽ được thảo luận, đánh giá trong 3 ngày diễn ra Hội nghị.

Ngoài ra, các quan chức cao cấp ASEAN cũng sẽ dành thời gian thảo luận các nội dung chính chuẩn bị cho Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN + 3 lần thứ 11 và kỳ họp quan chức cấp cao Đông Á về môi trường để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Đông Á lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Thủ đô Vientiane cuối tuần này.

Thời sự VTV