Diễn đàn "Cải cách phá sản châu Á lần thứ 10" đã khai mạc sáng 21/11 tại Hà Nội.

Khai mac Dien dan "Cai cach pha san chau A" tai Ha Noi - Anh 1

Hình ảnh tại Diễn đàn.( Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn là nơi đối thoại cấp cao của các nhà hoạch định chính sách trong khu vực về xây dựng pháp luật và thực tiễn thi hành trong lĩnh vực phá sản . Chủ đề của diễn đàn lần này do Việt Nam đăng cai có tên "Phục hồi sự ổn định".

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong khu vực và cũng là dịp để Việt Nam trao đổi, học hỏi, tiếp cận những kinh nghiệm của quốc tế trong cải cách phá sản nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Diễn đàn lần này cũng được chú trọng, vì đây là dịp để những người làm chính sách, trao đổi về những vấn đề mang tính chuyên sâu và có tầm ảnh hưởng đến việc hoàn thiện thể chế pháp luật và thực thi pháp luật của các nước. Việt Nam đã ban hành Luật phá sản (năm 2014), đã góp phần cải thiện cơ chế xử lý phá sản, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Diễn đàn cũng là dịp để Việt Nam có thể trao đổi với các nhà hoạch định chính sách trong khu vực về lĩnh vực xây dựng pháp luật và thực tiễn thi hành trong lĩnh vực phá sản.