Ngày 12/11, tại Viện Thánh kinh Thần học ở quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng lần thứ 4 (lần thứ 46 theo lịch sử Giáo hội).

Mục sư Thái Phước Trường đọc diễn văn khai mạc. (Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org)

Gần 2.000 đại biểu là mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo đương chức, đại biểu tín đồ và đại biểu dự thính, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo các tỉnh thành phía Nam tham dự lễ khai mạc.

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) có khoảng 700.000 tín đồ, hơn 400 mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo hoạt động ở 34 tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào, là tổ chức Tin lành có số lượng tín đồ lớn nhất cả nước hiện nay.

Trong quá trình hoạt động, đại đa số chức sắc và tín hữu của Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã cùng đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân cả nước tích cực tham gia các phong trào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa mới và hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phát biểu tại Đại hội đồng, ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao các kết quả đạt được của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Ông Bùi Thanh Hà tin tưởng rằng với đường hướng đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội và với những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, chức sắc và tín đồ Hội thánh tiếp tục chu toàn bổn phận với Thiên Chúa, làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc và dân tộc, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước, để Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) ngày càng gắn bó với dân tộc, đất nước.

Diễn ra trong 3 ngày từ 12-15/11, Đại hội đồng lần thứ 4 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) có các nội dung chính, gồm bồi linh, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2009-2013), thảo luận và bầu Ban trị sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ 4.

Đại hội đồng lần này ngoài ý nghĩa là sinh hoạt tôn giáo lớn nhất về mặt tổ chức, còn là kỳ Đại hội để tiến tới thống nhất với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)./.