Sáng 12/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng về dự đại hội.

Trong số đại biểu, người trẻ tuổi nhất là Vương Thị Mỵ, 29 tuổi dân tộc Mông, tỉnh Tuyên Quang. Đại biểu cao tuổi nhất là ông Trần Hanh, 81 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại hội có chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước phát triển bền vững. Đoàn đại biểu do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Dự kiến, trong lễ khai mạc, các em thiếu nhi Hà Nội sẽ tiến vào hội trường tặng hoa đoàn Chủ tịch. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ đọc báo cáo chung về các văn kiện Đại hội XI. Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang sẽ đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa X. Trong quá trình làm việc của Đại hội diễn ra từ 12 đến 19/1, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của Đảng. Để chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức, sáng qua 11/1, Đại hội đã họp phiên trù bị do đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết điều hành phiên họp. Trước khi phiên họp bắt đầu, các đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài tưởng liệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn. Phiên họp trù bị đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI của Đảng. Theo đó, đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 24 thành viên. Đoàn Thư ký Đại hội cũng được bầu ra gồm 5 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Dụ, Chánh văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn. Trường Sa hướng về Đại hội Cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước hướng về sự kiện trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng - các cán bộ, chiến sỹ, đảng viên đang công tác, làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa của Tổ quốc gửi gắm niềm tin vào thành công của Đại hội, mong Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa đến cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ giữ biển đảo. Thiếu úy Đặng Quang Đạo, sĩ quan ra-đa đảo Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa bày tỏ: Chúng tôi luôn tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp và sẽ chọn được những cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến... để lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi hứa sẽ cùng đồng đội nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Đảng viên, Thượng úy Phạm Trọng Thủy kỳ vọng Đại hội sẽ có những định hướng lớn về phát triển quốc phòng, an ninh của đất nước. Anh mong Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tạo điều kiện về nhà ở cho thân nhân, gia đình cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đồng thời tạo điều kiện hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Quang Vũ Nhóm PV