Ngày 28/9, tại TP Hạ Long, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, UVTW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Trung ương Đảng, các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 3; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, cùng 350 đại biểu thay mặt cho hơn 71 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nhờ sự đồng sức, đồng lòng, quyết tâm, sáng tạo của toàn quân và toàn dân; dưới sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương; sự chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ của các tỉnh, thành phố bạn, của các đối tác quốc tế; cùng sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực kế thừa và phát huy thành tựu to lớn, vận dụng những kinh nghiệm quý báu của những nhiệm kỳ trước; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế quốc tế, song kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện. Hạ tầng cơ sở đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài được hoạch định và triển khai mạnh mẽ. Năng lực và trình độ sản xuất được nâng nhanh. Các yếu tố kinh tế thị trường từng bước được hoàn thiện. Ô nhiễm môi trường được hạn chế, có bước cải thiện đáng kể. An sinh xã hội được đặc biệt chú trọng, đời sống mọi mặt của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo được nâng cao rõ rệt. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới, tiến bộ, gắn với cuộc vận động “”. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và vị thế của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng duyên hải Bắc bộ, Quân khu 3; trong hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế được nâng lên. Tỉnh Quảng Ninh được ghi nhận là một trong số các tỉnh dẫn đầu trong nhiều mặt công tác với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ngay trước thềm Đại Hội. Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày, nêu rõ: Năm năm qua, trong bối cảnh có khó khăn, nhất là tác động của suy giảm kinh tế trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tiềm lực và quy mô tăng khá.Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng bình quân 12,7%/năm, tăng 4.872 tỷ đồng so với năm 2006 (theo giá thực tế tăng 12.456 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 137.043 tỷ đồng, tăng bình quân 27,3%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 69.940 tỷ đồng, tăng bình quân 29,4%/năm, đã vươn lên là một trong 6 tỉnh có số thu cao nhất cả nước. Văn hóa - xã hội được quan tâm, có bước phát triển, tiến bộ.Ngân sách đầu tư cho phát triển giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa 5 năm đạt 1.961 tỷ đồng, tăng bình quân 35,6%/năm. Đã hoàn thành nâng cấp mở rộng các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viên đa khoa khu vực, bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã góp phần giảm tình trạng quá tải và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Chất lượng giáo dục có chuyển biến, Quảng Ninh là một trong 10 tỉnh đứng đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp lớp 12, học sinh giỏi quốc gia, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Quốc phòng - an ninh và công tác quán lý nhà nước về biên giới, vùng biển được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,tạo điều kiện, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh và chuyển biến tích cực. Hoạt động khai thác, tiêu thụ than trái phép được tập trung giải quyết. Tệ nạn xã hội được ngăn chặn có kết quả. Quan hệ hợp tác đối ngoại đối với các địa phương trong nước và quốc tế được tăng cường; các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư thu được kết quả. Công tác lãnh đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở có đổi mới, tiến bộ. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; từng bước sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, khảo sát nắm tình hình, tiến độ thực hiện để kịp thời xử lý tại chỗ những vướng mắc, tạo điều kiện cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đã tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ và tăng cường xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, ngành Trung ương. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực.Hệ thống chính trị được củng cố. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục trưởng thành về mọi mặt, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, quản lý được nâng cao, ý thức rèn luyện, tu dưỡng có chuyển biến. Một số nội dung đổi mới, thí điểm trong công tác cán bộ bước đầu đạt hiệu quả; dân chủ được mở rộng. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt một số kết quả bước đầu. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tiến bộ,tích cực tham gia với chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề nhạy cảm, bức xúc: quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhìn lại sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, tỉnh Quảng Ninh đã có bước tiến bộ, chuyển biến căn bản, phát triển khá toàn diện trên tất cả các mặt, tiếp tục tự cân đối lại ngân sách và có đóng góp chung với cả nước. Những kết quả, thành tựu đạt được trong 5 năm qua tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò động lực của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng, tạo ra thế và lực mới rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới. Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế. Kinh tế phát triển khá cao nhưng chưa bền vững, một số ngành phát triển có mặt chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; Một số lĩnh vực vănhóa, xãhội, môi trường còn hạn chế, yếu kém; An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội có mặt còn có hạn chế; Hoạt động của bộ máy chính quyền trên một số lĩnh vực còn yếu kém, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; Công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy đối với mặt trận, đoàn thể có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.Tính thuyết phục trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa cao. Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn có biểu hiện hình thức. Kết quả ''làm theo'' còn hạn chế, có mặt chưa thực chất. Chưa làm tốt công tác đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa được kết hợp chặt chẽ. Việc kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm còn thiếu chủ động; chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chưa cao, có nơi còn lúng túng. Xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên tuy có tiến bộ song có mặt chưa đạt yêu cầu. Đổi mới hoạt động của cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị chuyển biến chậmChất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt đảng, vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong các loại hình doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hiệu quả còn thấp. Việc tuyên truyền vận động, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuy có cố gắng song có nơi, có việc còn mang tính hành chính. Báo cáo cũng chỉ rõ phương hướng nhiệm kỳ 2010 -2015. Phát huy mạnh mẽ lợi thế về vị trí địa chính trị, tài nguyên khoáng sản và tiềm năng du lịch nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để Quảng Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2015. Tập trung phát triển mạnh các ngành kinh tế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển ổn định lâu dài. Đẩy mạnh đầu tư nâng cấp và xây dựng kết cấu hạ tầng tuyến biên giới đất liền và vùng biển, tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng biển và xây dựng tuyến biên giới giàu mạnh. Quan tâm phát triển các dự án và xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng biên giới. Phát triển mạnh kinh tế biển, đảo gắn với xây dựng vùng biển đảo Cô Tô, Vân Đồn. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư hợp lí với các đối tác tạo thế đan xen lợi ích trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng địa bàn thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, Bình Liêu,Vân Đồn. Tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội. Đẩy mạnh đầu tư đưa vào sử dụng một số thiết chế văn hóa thể thao trọng điểm vùng Đông Bắc, thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm, nhà hát của tỉnh, các công trình thiết chế văn hóa tại một số địa phương. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bình đẳng giới, giải quyết việc làm, giảm nghèo vững chắc, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; đảm bảo an sinh xã hội; đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, tạo bước chuyển rõ rệt về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện nhất quán các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư,tạo môi trường đầu tư lành mạnh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; rèn luyện, nâng cao trình độ, tính kỉ luật, tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên duy trì và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chi khẳng định: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của vùng mỏ kiên cường, bất khuất, truyền thống lao động cần cù, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế phát triển toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao và tương đối ổn định, tiềm lực, quy mô nền kinh tế tăng khá, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thu ngân sách có tiến bộ, vượt chỉ tiêu đề ra, là một trong những tỉnh có số thu đứng trong tốp đầu của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển, ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội hàng năm đều tăng. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo có chuyển biến mạnh mẽ, đã xây dựng nhà ở mới cho hàng vạn hộ nghèo. Đời sống của nhân dân được nâng cao, có mặt cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; tệ nạn xã hội được ngăn chặn. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả bước đầu. Hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Văn Chi cũng chỉ ra một số thiếu sót, khuyết điểm: Kinh tế phát triển cao, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là về phát triển kinh tế biển, du lịch, thương mại. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và công nghệ của một ngành kinh tế còn thấp. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp còn chậm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có mặt chưa tương xứng với phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội còn bức xúc; khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn chênh lệch lớn, đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn nhiều khó khăn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mới đạt kết quả bước đầu, chưa có nhiều những tấm gương sáng làm theo. Đồng chí Nguyễn Văn Chi đồng mong rằng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm chỉ đạo: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; đồng thời cần thực hiện những giải pháp có tính “đột phá nhất điểm, khai thông toàn bộ”, từ tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương. Quảng Ninh cần chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển những ngành mà tỉnh có lợi thế, chú trọng phát triển công nghệ cao, có sức cạnh tranh, không gây ô nhiễm môi trường. Làm tốt công tác quy hoạch phát triển ngành than, bảo đảm ít ảnh hưởng nhất đến phát triển du lịch. Đi đôi với phát triển kinh tế, với mức tăng trưởng cao, phải quan tâm các vấn đề xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh và mở rộng đối ngoại, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn các nguyên tắc trong Đảng. Mỗi cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần nguyên tắc tập trung dân chủ, sức mạnh là của tập thể, trí tuệ là của nhiều người. Đại hội diễn ra từ ngày 28/9 đến 30/9/2010.