- Sáng 27/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Hải Dương (Thành phố Hải Dương), Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức khai mạc. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội, có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Oanh, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Văn Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Chiền, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng đại biểu các Bộ, Ban, ngành Trung ương, đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu Ba, đại biểu tỉnh Hưng Yên… Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV có sự tham dự của 315 đại biểu được bầu từ đại hội của 16 đảng bộ cấp trên cơ sở, đại diện cho 90.652 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ niềm tự hào và kính yêu vô hạn của Đại hội đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cha anh, đã quên mình chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Bùi Thanh Quyến nêu rõ các nhiệm vụ quan trọng của Đại hội và đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc thật nghiêm túc với phong cách và tư duy mới, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội và sự giàu mạnh của quê hương Hải Dương. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV do đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày, đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, khẳng định những thành tựu to lớn đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra 4 bài học kinh nghiệm lớn. Báo cáo chính trị khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được triển khai thực hiện trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) giai đoạn 2006 - 2010 tăng bình quân 9,8%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ: tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chuyển dịch từ 27,1% - 43,6% - 29,3% (năm 2005) sang 23,0% - 45,4% - 31,6% (năm 2010). Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 17,9 triệu đồng (mục tiêu 17 triệu đồng). Ngành nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, kinh tế nông thôn có bước chuyển dịch tích cực. Công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại; quy mô, năng lực sản xuất, sản phẩm một số ngành, được nâng lên. Dịch vụ phát triển khá nhanh, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, quản lý thu chi ngân sách có nhiều tiến bộ... Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường và có nhiều đổi mới. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng và đạt kết quả bước đầu… Báo cáo chính trị xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 5 năm 2011-2015. Mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo nền tảng để đến năm 2020 Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Trên cơ sở đó, Báo cáo chính trị xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011-2015 và đề ra 18 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn trên các lĩnh vực. Đại hội đã nghe đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, báo cáo đã phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện quy chế làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, công tác chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đồng chí cho rằng, các mục tiêu đặt ra trong Báo cáo chính trị thể hiện quyết tâm cao, trong đó phấn đấu đến năm 2010 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, là ý chí dám nghĩ, dám làm, dám vượt lên của toàn Đảng bộ và nhân dân Hải Dương. Từ nay đến năm 2015, Hải Dương phải quyết tâm phấn đấu cao và có giải pháp đột phá để đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, xã hội và nâng mức thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân chung của cả nước hoặc bằng các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Đồng chí Phùng Quang Thanh lưu ý, Hải Dương cần đầu tư, chăm lo cho nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại; đẩy mạnh chăn nuôi gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới; duy trì, mở rộng các vùng sản xuất tập trung và tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh địa phương theo hướng nông nghiệp sạch, thực hiện tốt quy hoạch đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực. Tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, có giải pháp cơ cấu và phát triển kinh tế vùng: vùng đô thị, ven trục giao thông, trung du và vùng đồng bằng. Rà soát các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, lựa chọn những ngành, sản phẩm có giá trị lớn, chất lượng cao, công nghệ tiên tiến; phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, là cầu nối giữa Hà Nội, Hải Dương và các thành phố ven biển. Xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô thị trung tâm, văn minh, hiện đại của tỉnh và của cả vùng. Đồng chí Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, Hải Dương cần chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; tăng đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm; thường xuyên thực hiện tốt các nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng sâu sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, đề ra chủ trương, nghị quyết ngắn gọn, sát với tình hình thực tế, mang tính khoa học và khả thi cao... Đồng chí Phùng Quang Thanh bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, khai thác, sử dụng mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để xây dựng Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước. Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV sẽ làm việc đến hết ngày 28/9. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tại phiên họp trù bị diễn ra ngày 26/9, Đại hội đã thực hiện các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn tham gia ý kiến bằng phiếu vào Dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) và tham gia vào các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011-2015; thảo luận tại tổ tham gia vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng./.