Ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 chính thức được khai mạc với sự tham dự của 315 đại biểu thay mặt cho hơn 43.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII có ý nghĩa hết sức quan trọng đánh dấu bước phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo đưa Hà Nam phát triển lên một tầm cao và chất lượng mới. Để làm được điều này, Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ rõ tỉnh Hà Nam cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là tiền đề để tham gia hội nhập kinh tế và giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy thế mạnh địa phương liền kề thủ đô Hà Nội, có hệ thống giao thông khá thuận lợi, tỉnh Hà Nam cần có các giải pháp cụ thể để tăng cường thu hút đầu tư, chú trọng đầu tư nước ngoài và đầu tư toàn xã hội ngay trên địa bàn tỉnh; quan tâm đến công nghệ cao, công nghệ sạch, bảo vệ môi trường bền vững, quan tâm phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu "hậu ximăng." Đại tướng nhấn mạnh Hà Nam là tỉnh có lực lượng lao động nông thôn lớn, chiếm hơn 74% tổng số lao động toàn tỉnh, do đó tỉnh cần xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ lớn trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, cần đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Đặc biệt, Đại tướng nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; các chi bộ, đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở cần thấm nhuần sâu sắc hơn quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, cần quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại tướng Phùng Quang Thanh lưu ý tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam cần làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương vì đây là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị các đại biểu phát huy cao trách nhiệm của mình trong việc giới thiệu, lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức... để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2005-2010) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%/năm, thu nhập bình quân đạt 16,43 triệu đồng/người/năm, tăng 3 lần so với năm 2005, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; các lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt được nhiều thành tích quan trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đạt nhiều kết quả tốt, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ kết nạp được gần 6.300 đảng viên mới, tăng 13,5% so với nhiệm kỳ trước. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục làm việc đến ngày 17/10/2010./. Đức Phương-Nguyễn Chinh (TTXVN/Vietnam+)