Chiều 13-10-2010, tại Hà Nội Học viện CSND chính thức khai giảng năm học mới 2010-2011. Thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an - nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ, các nhà giáo, các học viên của học viện. Học viện là cơ sở đầu tiên của Bộ Công an xây dựng và công bố các chuẩn đầu ra đối với sinh viên. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng cao. Kỷ cương trong quản lý, giáo dục sinh viên từng bước được tăng cường, tỷ lệ sinh viên vi phạm kỷ luật giảm so với các năm học trước. Học viện chủ động, sáng tạo trong hợp tác quốc tế về đào tạo giảng viên, trao đổi sinh viên; tổ chức các khóa tập huấn cho cảnh sát các nước Lào, Campuchia, Thái Lan; thực hiện có hiệu quả sáng kiến hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ cho sĩ quan cảnh sát trong năm Việt Nam là Chủ tịch Aseanapol 29, được cảnh sát các nước đánh giá cao. Ngoài ra, Học viện Cảnh sát tham gia tích cực các sự kiện, góp sức cùng các đơn vị chiến đấu bảo vệ tuyệt đối an toàn đại lễ. Trong năm học mới, Thứ trưởng mong muốn Học viện CSND cần quan tâm, chăm sóc hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, đây là đội ngũ quan trọng nhất để đổi mới phương pháp đào tạo, đáp ứng yêu cầu giảng dạy đại học trong tình hình mới.