NDĐT – Sáng 12- 3, tại Hà Nội, Học viện Hành chính (Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) 12- 3 tổ chức lễ khai giảng khóa liên kết đào tạo hành chính công phối hợp với Trường hành chính quốc gia (ENAP), Québec, Canada.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đề án 165; Bà Deanna Horton, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính và Trường ENAP Québec cùng 40 học viên. Lớp học này là khóa liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ hành chính công đầu tiên giữa Học viện Hành chính và ENAP trong khuôn khổ thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" (gọi tắt là "Đề án 165"). Mục tiêu của khóa học là thông qua các khóa đào tạo ở trình độ quốc tế nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khóa học kéo dài 18 tháng, trong đó có một tháng tại Canada cung cấp cho các học viên những kiến thức, kỹ năng quản lý công hiện đại: quản lý các tổ chức công, quản lý ngân sách, quản lý nguồn nhân lực, kỹ năng lãnh đạo… Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS, TS Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Hành chính cho biết, cùng với Ban Điều hành Đề án 165, Học viện đã chuẩn bị mọi điều kiện để ký kết Thỏa thuận liên kết đào tạo và triển khai các hoạt động đào tạo thạc sĩ hành chính công với ENAP Québec, Canada tại Việt Nam. Sự kiện này tiếp nối vững chắc quá trình hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và lâu dài giữa Học viện Hành chính và ENAP Québec, mở ra hướng đào tạo mới của Học viện, mở đường cho triển vọng hợp tác đào tạo bền vững trong tương lai. Chương trình tạo điều kiện cho các giảng viên của Học viện trực tiếp làm việc với đội ngũ giáo sư có trình độ cao của ENAP, qua đó khai thác, tiếp nhận nội dung, chương trình và công nghệ đào tạo hiện đại để chuyển giao vào chương trình đào tạo của Học viện.