KTĐT - Phát biểu tại lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 33 của TP Hà Nội (2011 - 2013) cuối tuần qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái nhấn mạnh, việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2011 - 2015.

Vì vậy, các học viên phải phát huy tính tích cực, tự giác,nâng cao trình độ chuyên môn về lý luận chính trị - hành chính... để vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả. Lớp học gồm 112 học viên là cán bộ chủ chốt, nằm trong diện quy hoạch dự nguồn chức danh của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.