Sáng 24/11, tại Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đã khai giảng Khóa bồi dưỡng “Chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam: Thời cơ và thách thức” dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế của các bộ, ngành Trung ương.

Khai giang Khoa boi duong ve hoi nhap quoc te cho can bo, cong chuc - Anh 1

Khóa bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 2 ngày với các nội dung: Thành tựu 30 năm đổi mới của Việt Nam, tình hình quốc tế và khu vực hiện nay, tình hình kinh tế thế giới và thực trạng kinh tế Việt Nam và chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phương pháp được sử dụng trong Khóa học là phương pháp hiện đại, lấy người học làm trung tâm, kết hợp trình bày của giảng viên với bài tập tình huống, thảo luận, giải đáp thắc mắc của học viên để từ đó học viên lĩnh hội nhanh nhất các kiến thức được truyền đạt.

Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế. Đề án là một trong các hoạt động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/05/2014) nhằm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của Đề án là nhằm bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế ở các bộ, ngành và địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, đồng thời tạo cơ sở để các bộ, ngành, địa phương và cá nhân tiếp tục tự bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ của quá trình hội nhập quốc tế.

Trong năm 2016, Bộ Ngoại giao dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức 5 khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế của các bộ, ngành và địa phương.

Thùy Dung