Hiện nay, mỗi năm Việt Nam đón trên 3 triệu lượt khách quốc tế. Nhưng điều đáng chú ý là hơn 70% trong số đó không quay trở lại. Nguyên nhân do đâu?