ND- Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Quảng Nam đã và đang nảy sinh, làm ảnh hưởng  đời sống, sinh hoạt của nhân dân và gây bức xúc cho xã hội. Vậy Quảng Nam làm gì để khắc phục tình trạng này?