VH- “Các Sở GD&ĐT kiểm tra đánh giá, khắc phục tình trạng dạy học thuần túy theo lối “đọc - chép” ở tất cả các trường THPT và THCS”.

Đó là nội dung quan trọng trong chỉ đạo của Bộ GD&ĐT ngày 24.9 vừa qua. Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT báo cáo tình hình đầu năm học ở các cấp THCS và THPT, trong đó có kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, khắc phục tình trạng dạy học thuần túy theo lối “đọc - chép”, xây dựng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. QUỐC HÙNG