(VOV) -Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng tốt đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Chiều 18/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về những kết quả bước đầu sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tập thể Ban Thường vụ và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã có tác dụng thiết thực, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước Đảng, trước dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cần chỉ đạo thực hiện tốt các bước tiếp theo sau khi kiểm điểm, trong đó đặc biệt lưu ý đến các giải pháp để khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo động lực cho phát triển bền vững./.