Dù đúng hay sai, quan điểm của 2 người có thể tác động mạnh mẽ tới số phận của nước Mỹ.

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 1

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 2

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 3

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 4

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 5

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 6

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 7

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 8

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 9

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 10

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 11

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 12

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 13

Khac nhau nhu nuoc voi lua giua Trump va Clinton - Anh 14