Khả năng "siêu vi diệu" của cao thủ thế giới là một thứ gì đấy mà đôi khi chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi.

Video: 1001 tình huống "siêu vi diệu" của cao thủ thế giới: