Mức độ thích nghi của Ma Kết là cao nhất, họ có sức chịu đựng rất giỏi, và còn nhiều đam mê khác để theo đuổi.

Kha nang thich nghi voi cuoc song FA cua 12 cung hoang dao - Anh 1

Kha nang thich nghi voi cuoc song FA cua 12 cung hoang dao - Anh 2

Kha nang thich nghi voi cuoc song FA cua 12 cung hoang dao - Anh 3

Kha nang thich nghi voi cuoc song FA cua 12 cung hoang dao - Anh 4

Kha nang thich nghi voi cuoc song FA cua 12 cung hoang dao - Anh 5

Kha nang thich nghi voi cuoc song FA cua 12 cung hoang dao - Anh 6

Ocu