Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng ngày 28/5, cơn bão ngoài khơi Thái Bình Dương tiếp tục mạnh lên cấp 10-11, giật trên cấp 12. Cơn bão này có khả năng sẽ tiến vào biển Đông.