HĐQT CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội (HOSE: KHA) thông báo chốt quyền ngày 03/05 để trả cổ tức đợt 3 năm 2011 với tỷ lệ 5% bằng tiền. Ngày chi trả là 18/05.