Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 206 nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, y và dược, kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Kinh phí bình quân chi cho khoa học và công nghệ hàng năm đạt 3,94% tổng chi thường xuyên ngân sách tỉnh.

KH&CN la dong luc quan trong cho su phat trien cua Quang Ninh - Anh 1

Quanh cảnh buổi làm việc.

Ngày 13/10, Đoàn giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển Khoa học - Công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ.

Cùng tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 18–CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20–NQ/TW. Để triển khai Chương trình hành động, cấp tỉnh đã ban hành 46 văn bản, trong đó có 14 cơ chế, chính sách để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động khoa học và công nghệ. 100% các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt đạt trên 96%.

Có được kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt, với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt những kết quả tích cực.

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua đã tạo ra thế và lực mới giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ.

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 206 nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, y và dược, kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Kinh phí bình quân chi cho khoa học và công nghệ hàng năm đạt 3,94% tổng chi thường xuyên ngân sách tỉnh.

Tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN đạt 1,58% GRDP. Đồng thời xây dựng và hoàn thành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đến hết năm 2015, số lượng thạc sĩ, tiến sĩ trong toàn tỉnh là 1.537 người, tăng gấp 2,05 lần so với năm 2011. Tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thu hút nhân tài; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc. Tổ chức liên kết, hợp tác đào tạo phát triển nhân lực với các trường Đại học trong nước và hợp tác với một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài để đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

KH&CN la dong luc quan trong cho su phat trien cua Quang Ninh - Anh 2

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện Nghị uyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ của Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm rất nghiêm túc, bài bản và xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, cụ thể 100% cấp ủy Đảng trực thuộc tỉnh, các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện và hơn 96% cán bộ chủ chốt, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quấn chúng nhân dân được phố biến tuyên truyền nghị quyết.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết như xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng các trung tâm hành chính công và cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đề nghị, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW, Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính Phủ và kết quả tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình 18–CTr/TU của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở tổng kết để chỉ đạo các sở, ngành rà soát để bổ sung những giải pháp cụ thể để Tỉnh ủy ban hành nghị quyết mới. Đồng thời, UBND tỉnh cần ban hành kế hoạch để triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Trong đó có những giải pháp, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT–XH nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số để phát triển đồng đều giữa các vùng; chú trọng đầu tư cho lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn; phát huy mạnh mẽ vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật để tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã đến khảo sát tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và Công ty Cổ Dược vật tư y tế Quảng Ninh.

Tùng Lâm