(VnMedia) - Ông Nguyễn Thành Kỳ, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kết thúc ngày thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2008, các hội đồng thi của thành phố yên ả, không có trường hợp thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế trường thi.