Ngày 05/09 tới đây (theo giờ Việt Nam), FTSE sẽ công bố danh mục mới của FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index. Một tuần sau (13/09), Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) cũng công bố rổ tính mới của Market Vectors Vietnam Index.

* Đảo danh mục Market Vectors Vietnam Index: Bất ngờ và ngoại lệ đã không xảy ra

* FTSE Vietnam Index thêm HVG, loại PET

* Lịch đảo danh mục của FTSE Vietnam Index Series năm 2014

* Lịch đảo danh mục năm 2014 của Market Vectors Vietnam Index

Hoạt động cơ cấu danh mục quý 3/2014 của cả FTSE Vietnam Index, FTSE Vietnam All-Share Index và Market Vectors Vietnam Index đều diễn ra sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/09) và có hiệu lực từ ngày thứ Hai (22/09).

Trong đợt đảo danh mục quý 2/2014, FTSE thêm HVG và HT1 lần lượt vào danh mục FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index nhưng loại PET ra khỏi rổ tính của cả hai chỉ số này. Do đó, danh mục mới của FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index vẫn gồm lần lượt 21 và 35 cổ phiếu.

Cùng kỳ, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) giữ nguyên danh mục Market Vectors Vietnam Index với 26 cổ phiếu thành phần, trong đó có 17 cổ phiếu Việt Nam và 9 cổ phiếu nước ngoài.

Số liệu tại ngày 25/08 cho thấy FTSE Vietnam UCITS ETF – quỹ ETF đầu tư theo chỉ số FTSE Vietnam Index và do Deutsche Bank quản lý – có giá trị tài sản ròng (N.A.V) 30.07 USD và tổng tài sản đang quản lý ( AUM ) 405.58 triệu USD với 13,486,397 chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Trong khi đó, tại ngày 26/08, Market Vectors Vietnam ETF – quỹ ETF đầu tư theo chỉ số Market Vectors Vietnam Index và do Van Eck Global quản lý – có N.A.V 22.91 USD/ccq và AUM 617.5 triệu USD với 26,950,000 chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Như vậy, tất cả các chỉ tiêu như N.A.V, AUM và số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của cả FTSE Vietnam UCITS ETF và Market Vectors Vietnam ETF đều tăng mạnh so với cách đây khoảng 3 tháng. Cụ thể, tại ngày 27/05, FTSE Vietnam UCITS ETF có N.A.V 27.17 USD và AUM 361.07 triệu USD với 13,276,397 chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Còn tại ngày 30/05, Market Vectors Vietnam ETF có N.A.V 20.45 USD/ccq và AUM 497.9 triệu USD.

Phước Phạm