(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội cho biết, bà Đỗ Thị Hường, thành viên Ban kiểm soát CTCP Sông Đà 5 (SD5), đã bán xong toàn bộ 500 cổ phiếu SD5 từng nắm giữ. Thời gian thực hiện từ ngày 3/10 đến ngày 20/11.

Cũng theo thông tin từ HNX, ông Phan Văn Tam, thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà (STP), chưa bán được cổ phiếu nào trong tổng số 36.000 cổ phiếu STP đăng ký bán từ ngày 23/10 đến ngày 23/11. Hiện ông Tam vẫn đang nắm giữ 36.000 cổ phiếu STP. Thông tin từ HNX cũng thông báo, ông Nguyễn Thiên, thành viên HĐQT CTCP In sách giáo khoa TP. HCM (SAP), đã bán 4.500 cổ phiếu SAP từ ngày 23/10 đến ngày 23/11. Sau giao dịch, ông Thiên còn nắm giữ 5.500 cổ phiếu SAP.