Ngày 22/12/2009, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thông báo về kết quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009 và chương trình “Nối vòng tay lớn” – 31/12/2009.

Theo số liệu của Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương, từ đầu năm 2009 đến ngày 15/12/2009, Quỹ Vì người nghèo đã tiếp nhận được 107.125.636.286 đồng. Như vậy, tính từ khi phát động (17/10/2000) đến (15/12/2009), quỹ Trung ương đạt kết quả 252.9951.915.301 đồng. Quỹ “Vì người nghèo” của các địa phương đã vận động được 315,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, nguồn hỗ trợ của Chính phủ và nguồn ủng hộ giúp đỡ của các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các địa phương đã xây dựng được 115.972 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Trong năm 2009, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng thực hiện chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo” với mục tiêu xây dựng 1.000 nhà Đại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các vùng biên giới, hải đảo. Hiện đã thực hiện được 2.517 căn nhà và nhiều công trình dân sinh phục vụ đồng bào biên giới hải đảo. Chương trình “Nối vòng tay lớn” - 31/12/2008 và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2009 đã có bước phát triển mới về quy mô thực hiện và sự đóng góp của các nguồn lực trong toàn xã hội. Kế thừa và phát huy kết quả chương trình “Nối vòng tay lớn” – 31/12/2009, chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009 sẽ được tổ chức vào đêm 31/12/2009 từ 20h00 đến 22h00, tại hai đầu cầu truyền hình ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam và kênh HTV9 của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình “Nối vòng tay lớn” 2009 sẽ có các phiên đấu giá các sản phẩm có giá trị lớn cả về cả vật chất và tinh thần để gây Quỹ Vì người nghèo. Hồ Hường