Ngày 7/7/2014, NHNN chi nhánh Quảng Ninh phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay - Đồng hành cùng DN.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN và UBND tỉnh, đầu tháng 5/2014, NHNN chi nhánh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 301/KH-QUN2 ngày 05/7/2014 triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

Sau hơn hai tháng triển khai thực hiện chương trình, NHNN chi nhánh Quảng Ninh đã nhận được phản ánh của 459 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại gặp khó khăn trong vay vốn ngân hàng với nhu cầu vay hơn 8.200 tỷ đồng thông qua phiếu điều tra, khảo sát nhu cầu vay vốn; trên cơ sở những ý kiến phản ánh, các NHTM trên địa bàn đã chủ động tiếp cận được 426 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại để xem xét, thẩm định và giải quyết cho vay, điều chỉnh hạn mức tín dụng.

Tại Hội nghị, đã có 78 DN và 12 chi nhánh NHTM ký kết hợp đồng tài trợ vốn với tổng giá trị 2.740 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương ngành Ngân hàng Quảng Ninh đã thực hiện và phối hợp tốt với các cơ quan của tỉnh triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Qua đó, đã đẩy mạnh được nguồn vốn vay đến với DN và các hộ SXKD, góp phần vào phát triển KT-XH chung của tỉnh những tháng đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu trong thời gian tới, ngành Ngân hàng cần tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc đẩy mạnh nguồn vốn đến với DN; các ngành, các địa phương trong tỉnh phải cùng vào cuộc với DN để tháo gỡ khó khăn và có những giải pháp, hành động cụ thể hiệu quả hơn.

Trịnh Doãn