Từ 25 tháng chạp, đường Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh, TP.HCM) và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh luôn trong tình trạng quá tải.