Today TV là chương trình truyền hình tổng hợp bao gồm thông tin kinh tế, phim truyện, kịch, giải trí tổng hợp trong và ngoài nước, được phát sóng từ 9 giờ đến 24 giờ các ngày trong tuần trên kênh VTC7 (do Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC hợp tác cùng Công ty cổ phần Quốc tế truyền thông - IMC thực hiện).