Giadinh.net - Bị đuổi ra khỏi nhà, Thiện van nài xin chị Liên tha thứ nhưng không được, thấy vậy, ...