Hai cô bạn gặp nhau ngoài đường, một cô kể:

- Thằng cha bán thịt hôm nay thối lại cho tớ đồng 50.000 giả. Thế mới biết, ở đời, không thể tin ai được. - Vậy sao, tiền giả có giống tiền thật không? - Không giống lắm, nhìn cái biết ngay tiền giả. - Sao cậu lại mắc lừa nhỉ? - Nó lừa lúc tớ không để ý, hắn lại còn luôn miệng khen tớ xinh. - Vậy thì đúng là lừa rồi, cho tớ xem tờ tiền ấy đi. - Không được đâu. - Sao vậy? - Tớ đã dùng nó để mua thuốc rồi. - Hic!!! St