TTO - Sáng ngày 29-5, Phòng Giáo dục quận Thủ Đức công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp 1, lớp 6 và mầm non vào các trường trên địa bàn quận. Kế hoạch cụ thể như sau: