(VEN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Bộ ngành, tổ chức quốc tế nhằm hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2013-2020”. Đây là dự thảo lần thứ 5, cũng là lần cuối cùng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra xin ý kiến trước khi trình Chính phủ trong năm nay.