(Zing) - Một anh béo gọi điện đến dịch vụ giảm cân yêu cầu được áp dụng hình thức giảm 3 cân trong 5 ngày.