(Sức trẻ VN) -- Nếu có một Blogger nói với bạn rằng việc cập nhật Blog hàng ngày là rất quan trọng, bạn nên viết ít nhất một bài mỗi ngày, làm như thế bạn sẽ thành một Blogger thành công.