Người mẹ bị mất đứa con thơ, bà oán giận thần chết, oán giận số phận. Sau hành trình tìm con vô vọng, đớn đau, bà mẹ thốt lên với Thượng đế: "Nếu sau này con con có một số phận bất hạnh, xin người hãy mang nó đi từ sớm..."