(HNM) - Hiện nay, tình hình dịch tiêu chảy cấp đã tạm lắng. Nhiều hãng thông tấn đã hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về việc khống chế được dịch tiêu chảy cấp một cách nhanh chóng như vậy.