Bà Trần Thị Thanh Thúy, em ông Trần Tiên Hoàng đã bán 2,000 cp CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) từ ngày 15/04 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, bà Trần Thị Thanh Thúy còn nắm 6 cp KDC.

Sanh Tín (Vietstock)

FFn

Tài liệu đính kèm:
2013-04-17-KDC-Tran-T-Thanh-Thuy-da-ban-2k.pdf