Sở GDCK TpHCM công bố thông tin nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu như sau:

Tài liệu đính kèm: KCN Nam Tân Uyên: Công bố thông tin nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu