Chúng ta khá dễ dàng để kiểm soát các hoạt động trực tuyến của con trẻ trên máy tính hơn so với trên máy tính bảng và điện thoại thông minh. Có một số công cụ được xây dựng để kiểm soát việc sử dụng máy của trẻ em, nhưng hầu như chúng chỉ dành cho điện thoại thông minh. Để khắc phục tình trạng này Kaspersky Lab, một trong những công ty bảo mật hàng đầu thế giới đã đưa ra một ứng dụng kiểm soát mới dành cho máy tính bảng Android và điện thoại thông minh.