Kang Tae Oh không ngại chia sẻ, anh muốn được nắm tay bạn diễn trong “Tuổi thanh xuân 2” là Mạnh Trường đi thăm thú khắp nơi ở Đà Nẵng. (đọc thêm)