Nhọc nhằn, nhưng "Lão bà" vẫn giành được thắng lợi 1-0 quan trọng trước Torino.