Bộ phim mới "Charlie Wilson's War" có thể sẽ là bộ phim cuối cùng người hâm mộ được thấy Julia Roberts trong những cảnh quay nóng.